Retinografia

RETINOGRAFIA

La biometria consisteix en l’obtenció de certes mesures del globus ocular. Es realitza fonamentalment pel càlcul de la lent intraocular (LIO) que es preveu implantar durant la cirurgia de cataractes.

Els biòmetres més utilitzats son els de contacte y els de no contacte (IOL-Master). Els primers fan servir ultrasons i ofereixen una mesura de la longitud axial del globus. A mes a més d’aquesta mesura, l’IOL Master calcula la profunditat de càmera anterior i de la curvatura corneal (queratometria). Amb aquestes mesures i l’ús de certes equacions matemàtiques es pot calcular la LIO a implantar a l’ull per obtenir la refracció desitjada. En el cas del biòmetre de contacte, és necessari realitzar la queratometria mitjançant un queratòmetre o topògraf per obtenir aquestes mesures i poder calcular la LIO.

Per a la realització del IOL-Master, el pacient haurà de seure amb el cap recolzat a la mentonera i a la cinta frontal. La prova és indolora i les mesures s’obtenen en uns segons. L’explorador introdueix certs paràmetres en l’aparell, que ofereix un informe en el que s’observen tant les mesures mencionades com els diferents tipus de LIO i la graduació amb la que quedaria el pacient amb cadascuna d’elles. S’ha de tenir en compte que totes aquestes mesures i càlculs son aproximats, pel que sempre existeix la possibilitat d’una certa variabilitat que el pacient ha de conèixer. No obstant, aquesta variabilitat es mínima, i en la majoria dels casos no esdevé important.

Per tant, es compren que la importància de la biometria és crucial i ha de ser realitzada de forma prèvia a la cirurgia de cataractes o cristal·lí transparent. Una biometria mal feta (per mala tècnica, dades mal introduïdes o qualsevol altre error) pot portar a  la implantació d’una LIO errònia, el qual podria requerir d’una nova cirurgia de recanvi de LIO si el defecte refractiu residual es intolerable pel pacient.

NO HEM POGUT RESOLDRE ELS TEUS DUBTES?

Pots contactar em nosaltres sempre que ho necessitis.