Pinguècula

Que són el pterigi i la pinguècula?

El pterigi i la pinguècula són 2 lesions benignes, caracteritzades per un creixement anormal de la conjuntiva, localitzades habitualment en el vèrtex intern de l’ull. La diferència entre aquestes dues lesions consisteix en què la pingüècula mai  envaeix la còrnia, no com el pterigi que característicament avança cap a l’àrea pupil·lar i  arriba en casos avançats,  a amenaçar la visió.

Símptomes

La majoria de pacients acudeixen a l’oftalmòleg per l’aparició d’un bony o d’un tel al vèrtex intern de l’ull, que se sol enrogir amb freqüència,  amb picor, coïssor o llagrimeig associats.
En casos de pterigion avançat, els pacients poden comentar també pèrduda de visió.

Per què apareixen ?

Els principals factors relacionats amb l’aparició del pterigi i la pingüècula són l’exposició solar i la sequedat de l’ambient. Per aquest motiu en regions amb aquest tipus de clima (Amèrica del Sud o Àfrica del Nord) aquestes patologies són molt més freqüents i a més apareixen en edats avançades.

Un altre factor que s´hi associa és la predisposició genètica, que és més habitual en persones amb antecedents familiars en aquestes lesions.

Es pot prevenir ?

Si. Sobretot protegint-se sol amb ulleres amb filtre solar,  i en casos de sequedat ocular, utilitzant col·liris de llàgrimes artificials.

Tractament

El tractament varia en funció del tipus de lesió:

  • La pingüècula gairebé sempre es tracta de forma mèdica amb col·liris antiinflamatoris i llàgrimes artificials. La cirurgia és excepcional i es reserva solament en pacients que no responen al tractament mèdic.
  • En el pterigi la indicació quirúrgica és freqüent, ja que té tendència a créixer de forma progressiva i envaeix la còrnia en la majoria dels pacients .

NO HEM POGUT RESOLDRE ELS TEUS DUBTES?

Pots contactar em nosaltres sempre que ho necessitis.