Paquimetria

PAQUIMETRIA

És la mesura del gruix de la còrnia. A més a més del’interès que suscita la seva influència en la mesura de la pressió intraocular, és un índex indirecte de la integritat del’endoteli corneal i de l’efectivitat del seu bon funcionament.

És una prova indispensable i limitant en les indicacions de la cirurgia refractiva. S’accepta, en general, que el gruix corneal central és de 490 a 560 micres i augmenta des de l’àpex fins al limbe, en què oscil·la entre 700-900 micres.

Actualment existeixen dues formes de realitzar la mesura del gruix corneal central: la paquimetria òptica i la ultrasònica; en aquesta última s’han d’instil·lar unes gotes de col·liri anestèsic.

NO HEM POGUT RESOLDRE ELS TEUS DUBTES?

Pots contactar em nosaltres sempre que ho necessitis.