Micròscopia Especular

MICROSCÒPIA ESPECULAR

La Microscòpia Especular és una prova en què s’examina l’endoteli corneal. És determinant per determinar la viabilitat del teixit corneal.

Les cèl•lules endotelials de la còrnia no es regeneren i la seva missió es mantenir la transparència del’estroma corneal mitjançant el transport actiu cap al humor aquós.

L’endoteli corneal és un mosaic de cèl•lules hexagonals amb una mida mitjana de 332 micres, equivalent a una densitat de 3.012 cèl•lules/mm.

S’estima com un valor crític per mantenir la transparència còrnia una densitat de 500 cèl•lules/mm.

Serveix per determinar el nombre de cèl•lules endotelials, la seva morfologia i la presència d’elements patològics per interacció indirecta del seu funcionament. És una prova ràpida en què no cal preparació prèvia i no presenta cap risc per al pacient.

NO HEM POGUT RESOLDRE ELS TEUS DUBTES?

Pots contactar em nosaltres sempre que ho necessitis.