Desprendiment de retina

Despreniment de retina

El despreniment de retina és la separació de la retina de les seves capes de suport, (l’epiteli pigmentari de la retina), per l’acumulació de líquid entre elles. En desprendre’s la retina s’impedeix el correcte funcionament i nutrició d’aquesta podent aparèixer un dany irreversible. La retina és la membrana que recobreix l’ull per dins i és la responsable de captar la llum i les imatges per transmetre-les al cervell i poder processar-les. Símptomes En moltes ocasions en els estadis inicials els pacients noten raigs de llum (com “llamps”) i mosques volants. En casos més avançats pot notar-se visió d’una cortina negra, visió deformada o inclús pèrdua de visió.

Per què apareix

Habitualment el despreniment de retina està causat per esquinçaments o forats en la part més perifèrica de la mateixa. Els esquinçaments solen estar causats per tracció del gel vitri que emplena l’ull i que de forma natural està adherit a la retina.

Amb el pas dels anys aquest gel té tendència a separar-se de la retina de forma espontània causant en ocasions aquests forats o esquinçaments.

Existeixen altres causes de despreniment de retina com els traumatismes, la retinopatia diabètica, els tumors…

Es pot prevenir?

És molt important que la població de risc es sotmeti a revisions periòdiques oftalmològiques, com a mínim una vegada a l’any. Aquest és el cas de persones amb:

  • Antecedents personals o familiars de despreniment de retina.
  • Miopia elevada.
  • Lesions degeneratives en la retina perifèrica que predisposen a la ruptura.
  • Traumatismes oculars.
  • Retinopatia diabètica.

L’aparició brusca de mosques volants amb o sense rajos lluminosos associats , ha de ser motiu de consulta urgent amb l’oftalmòleg.

Un diagnòstic precoç, pot en alguns casos evitar la cirurgia. Quan existeix un esquinç sense despreniment de retina associat, el tractament amb làserpot ser suficient.

Tractament

Existeixen vàries tècniques per tractar el despreniment de retina, les més usades són la cirurgia escleral i la vitrectomia o bé la combinació de les dues.

En la cirurgia escleral s’utilitzen implants de silicona que es cusen externament a l’ull per afavorir l’adhesió de la retina.

En la vitrectomia s’elimina el gel vitri de l’ull que és el responsable de la formació de forats, es drena el líquid que ha aparegut sota la retina i es substitueix el vitri per gas o oli de silicona per evitar que el despreniment es torni a produir fins que els forats estiguin completament cicatritzats.

En ambdues tècniques cal aplicar làser o fred en els trencaments per aconseguir segellar-les.

 Com és el post-operatori?

En tots els casos s’haurà de fer repòs durant un mínim d’entre una i dues setmanes. Si es substitueix el vitri per gas o oli de silicona el pacient ha de fer repòs posicionant el cap cap al terra entre tres i quinze dies segons el material utilitzat. Els gasos poden durar entre una setmana i un mes i mig reabsorbint-se ells sols. L’oli de silicona s’ha d’extreure uns mesos després de la intervenció. Cada material i cada tècnica és trien en funció del tipus de despreniment.

 Pronòstic

En els casos amb bona visió preoperatòria (aquells en que la zona central de la retina no s’ha després), el pronòstic visual és bo. En aquells amb mala visió prèvia és molt variable, el principal factor és sempre el temps d’evolució del propi despreniment.

En la gran majoria de casos (fins a un 95%) el despreniment es pot curar amb una sola intervenció, mentre que en els casos més  complicats poden caldre’n  més d’una cirurgia.

Amb el pas dels anys aquest gel té tendència a separar-se de la retina de forma espontània causant en ocasions aquests forats o esquinçaments.

Existeixen altres causes de despreniment de retina com els traumatismes, la retinopatia diabètica, els tumors…

NO HEM POGUT RESOLDRE ELS TEUS DUBTES?

Pots contactar em nosaltres sempre que ho necessitis.