Conjuctivitis

Què és la conjuntivitis?

La conjuntivitis és la inflamació de la conjuntiva, que és la membrana mucosa transparent que recobreix  l’interior de les parpelles i la superfície ocular fins a arribar a la còrnia . En general, es tracta d’una malaltia de curs benigne i autolimitat, que no sol allargar-se més de 3 setmanes, però que pot complicar-se si no es  tracta de forma adequada.

Símptomes

Les manifestacions comunes de les conjuntivitis són l’enrogiment, la sensació de «-sorra-» o d’ algún cos estrany i el llagrimeig abundant.
Altres símptomes serien secrecions purulentes ( conjuntivitis infeccioses),  picor ocular intensa acompanyada de vegades, d’esternuts o rinitis (conjuntivitis al·lèrgiques) o inflor de les parpelles amb ulls molt vermells i llagrimeig  molt intens (conjuntivitis víriques).

Per què apareix ?

Existeixen diferents tipus de conjuntivitis , amb diversos  factors que les desencadenen:

 • Conjuntivitis infeccioses, que  són causades per virus o bacteris.
 • Conjuntivitis al·lèrgiques, que apareixen quan els ulls entren en contacte amb algun element o alguna substància a la qual la persona és al·lèrgica . Els factors més freqüents són el pol·len i altres substàncies d’arbres i plantes, els àcars i el  pèl d’animals. Altres causes són l’ús de lents de contacte i l’ús d’alguns col·liris.
 • I altres tipus de conjuntivitis, que  són causades  per traumatismes; per sequedat ocular i, per entrada de cossos estranys: n’hi ha que són per causes físiques (exposició perllongada al sol o altres tipus de radiació com soldadores), per entrada de cos estrany o químiques (clor de les piscines, pintures, etc.).

Es pot prevenir ?

Sí, intentant evitar l’agent que les causa. Si no ha estat possible i apareixen els primers símptomes, el més recomanable és consultar amb l’oftalmòleg.

En les conjuntivitis infeccioses cal tenir present que són contagioses, especialment les víriques;  si vostè o algun membre de la família està afectat , és aconsellable que prengui les següents mesures :

 • Renti  les mans després d’estar en contacte amb la persona afectada de conjuntivitis.
 • No comparteixi tovalloles , coixins ni altres peces de roba .
 • No utilitzi lents de contacte.
 • En el cas dels nens,  no els porti a l’escola en la fase aguda de la malaltia.

Tractament

El tractament varia, com és lògic, en funció de quina sigui la causa que l’hagi produït:

 • Les conjuntivitis víriques no tenen un tractament específic, però  s’han de prende  mesures per pal·liar els símptomes i accelerar el procés de recuperació, com ara aplicar-se  compreses  fredes, col·liris antiinflamatoris o llàgrimes artificials.
 • Les conjuntivitis bacterianes es tracten amb col·liris antibiòtics i amb la neteja freqüent de les secrecions.
 • Les conjuntivitis al·lèrgiques responen bé als col·liris antihistamínics i el tractament es complementa, en alguns casos de la fase aguda, amb  corticoides tòpics.
 • Altres tipus de conjuntivitis es tracten en funció de la causa que les hagi produït.

NO HEM POGUT RESOLDRE ELS TEUS DUBTES?

Pots contactar em nosaltres sempre que ho necessitis.